Rok 2021

Tento rok byl ve znamení různých omezení. Nemohli jsme dělat to, co nás baví. Loutky tedy byly většinu roku ve skříni. Situace se vždy na chvíli zlepšila a následně se zase zhoršila. Plánování našich programů tedy bylo značně složité. Máme ovšem radost z každé realizace, která se nám podařila.

Nový rok jsme oslavili premiérou nového výchovně vzdělávacího programu pro děti s názvem Voda nad zlato. V programu děti seznamujeme s koloběhem vody a s její důležitostí pro celou planetu.

V dubnu jsme realizovali dva dvoudenní workshopy pro studenty pedagogické fakulty MU a univerzity v Hradci Králové, které se kvůli epidemiologické situaci museli konat on-line.

Mimo to jsme se snažili navštěvovat seniory a děti, jak to situace dovolovala.